біологія 10-Б клас

 25.05.2020 р.   Тестування  з 17.00 до 18.00

Тема:" Особливості процесів регенерації"

Тема:" Трансплантація тканин та органів людини"

Перегляньте презентацію.


Домашнє завдання: параграф 107-109, теоретичний матеріал блогу.  В зошитах скласти конспект за типами регенерації (схеми, малюнки або роздруківки) , та надіслати на мою електронну поштуtetanapinaeva@gmail.com .  

До 18.05.2020 р.  виконати практичну роботу № 19 та надіслати на мою електронну пошту  tetanapinaeva@gmail.com. Тестування 18.05.2020 р. з 17.00 до 18.00

Тема:" Стать у людини"

Перегляньте презентацію.

                  Практична робота19

Тема. Вивчення етапів ембріогенезу.
Мета: вивчити стадії та особливості ембріонального розвитку; закріпити знання про закономірності ембріогенезу, навчитися визначати його етапи.

Словничок.
Дробленняце серія мітотичних поділів зиготи, яка настає після запліднення.
Бластуляціязавершальний етап періоду дроблення яйця багатоклітинних тварин, протягом якого відбувається утворення бластули.
Гаструляція – процес морфогенетичних змін, що супроводжується розмноженням, зростанням, направленим переміщенням і диференціюванням клітин, у результаті чого утворюються зародкові листки.
 Гістогенез – це сукупність процесів, що призводять до утворення або відновлення тканин у ході онтогенезу.
Нейруляція – це утворення нервової пластинки і її замикання в нервову трубку в процесі зародкового розвитку у хордових.
Органогенез – це процеси утворення та розвитку органів у тварин.
Ембріональна індукція – взаємодія між частинами багатоклітинного організму під час його ембріонального розвитку. Явище полягає в тому, що клітини одного типу діють на стадії ембріогенезу як організатори для клітин іншого типу. За відсутності певних «організаторів» розвиток клітин може піти зовсім іншим шляхом.

Хід роботи

1. Дослідження етапів ембріогенезу
 Замалювати та підписати малюнок, зробити позначення.
Мал. Будова гаструли
      
2.Скласти порівняльну таблицю етапів ембріонального розвитку:

Етапи ембріогенезу

Етапи
Основні особливості
Зміни в клітинах
Запліднення


Бластула


Гаструла
3.  Визначити етапи ембріогенезу, зображені на малюнку, і підпи­сати їх.


Мал. Етапи ембріогенезу


4. Охарактеризувати зародкові листки, всі дані записати до таблиці.

Характеристика зародкових листків

Зародковий листок
На якій стадії утворюється
Які тканини й органи утворює
Ектодерма


Ендодерма


МезодермаСкласти висновок до практичної роботи.
Висновок краще зробити за алгоритмом:

Після запліднення ________ сперматозоїдом утворюється __________, яка починає кратно поділятися. Такий поділ називається ________ і в результаті нього утворюється _________. Наступним етапом є _________. Спочатку утворюються два зародкові шари: _______ і ________. Потім утворюється третій шар - ___________. Далі утворюються основні тканини. Цей процес отримав назву ________. Після цього починається утворення органів - ____________. З моменту закладання нервової трубки зародок називається ____________. Розвиток ембріону в хордових закінчується ____________.Домашнє завдання: параграф 97.Практична робота № 19.До 15.05.2020 р. вам необхідно пройти олімпіаду з біології  за посиланням 

12.05.2020 р.  з 17.00 до 18.00 пройде онлайн-тестування на онлайн-платформі На урок. 


Тема:" Постембріональний розвиток"

Перегляньте презентацію.


Домашнє завдання: параграф 103-105, теоретичний матеріал блогу.  В зошитах скласти конспект за типами розвитку та життєвими циклами тварин(схеми, малюнки або роздруківки)  (параграф 104), та надіслати на мою електронну поштуtetanapinaeva@gmail.com .  


04.05.2020 р.  з 17.00 до 18.00 пройде онлайн-тестування на онлайн-платформі На урок. 

Тема:" Онтогенез. Ембріональний розвиток"

Перегляньте відео
Теорія тут

Домашнє завдання: параграф 98-101,відео та теоретичний матеріал блогу. 
В зошитах скласти конспект за планом
1. Етапи ембріонального розвитку.
2. Дроблення і його типи.
3. Гаструляція.
4. Гістогенез. Органогенез.
5. Стовбурові клітини і їх властивості.
6. Провізорні органи.
7. Анамнії та амніоти.

Домашнє завдання потрібно виконати до 24.04.2020 р.

Тема:" Гаметогенез. Запліднення."


Ознайомтеся з презентацією.

Виконайте практичну роботу


Практична робота № 17.
Ознайомтеся з презентацією.

Виконайте практичну роботу

Практична робота № 18.


Домашнє завдання: параграф 90-96, теоретичний матеріал блогу. Виконати практичні роботи № 17,18 та надіслати на мою електронну поштуtetanapinaeva@gmail.com . В зошитах скласти конспект за формами запліднення (параграф 94-95).  


21.04.2020 р.  з 17.00 до 18.00 пройде онлайн-тестування на онлайн-платформі На урок. 


Тема:" Форми розмноження організмів"

Ознайомтеся з презентацією.


Домашнє завдання: параграф 87-89, теоретичний матеріал блога. В зошитах скласти конспект або схему за видами нестатевого розмноження.


15.04 та 17.04.2020 р.  з 17.00 до 18.00 пройде онлайн-тестування на онлайн-платформі На урок. 

Тема:" Репродукція прокаріотичних і еукаріотичних клітин"

Ознайомтеся з презентацією.

Тема:" Життєвий цикл клітин"

Ознайомтеся з презентацією.

Тема:" Мітоз"

Ознайомтеся з презентацією.

Перегляньте відео.
Тема:" Мейоз"

Перегляньте відео.Мультфільм на цю тему.Ознайомтеся з презентацією.

Виконайте практичну роботу


Практична робота № 16.
Тема:Порівняльна характеристика мітозу та мейозу. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу.
Мета: розвивати представлення інформації різними способами на прикладі моделювання послідовності фаз мітозу і мейозу, формувати навички порівняльного аналізу типів поділу клітин
Обладнання, матеріали: моделі-аплікації «Схема мітозу», «Схема мейозу», таблиці, малюнки
Хід роботи

СКЛАДАННЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ СХЕМИ МІТОЗУ
1. Розгляньте складові частини комплекту «Схема мітозу». Зверніть увагу на стан ядра клітини у різних фазах мітозу. Складіть схему мітозу, розташувавши складові комплекту відповідно до послідовності фаз цього поділу клітини.

2. Продемонструйте порядок розходження гомологічних хромосом. Охарактеризуйте фази мітозу 
3. Змоделюйте  результати мітозу внаслідок наступних змін:
А)відсутність профази. Що відбувається під час профази? 
_______________________________________________________Б) відсутність телофази. Що відбувається під час телофази 
_______________________________________________________

СКЛАДАННЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ СХЕМИ МЕЙОЗУ
1. Розгляньте складові частини комплекту «Схема мейозу». Зверніть увагу на стан ядра клітини у різних фазах мейозу. Складіть схему мейозу, відповідно до послідовності його фаз. Охарактеризуйте фази

МЕЙОЗ І


                                                            МЕЙОЗ ІІ


2.         Змоделюйте особливості анафази першого поділу мейозу 
___________________________________________________

3.         Складіть і заповніть таблицю «Порівняння мітозу і мейозу» 
Ознаки
Мітоз (непрямий поділ)
Мейоз (редукційний поділ)
Фази поділу
К-сть фаз поділу
К-ть поділів


Етап, на якому подвоюється ДНК


Кон’югація гомологічних хромосом і кросинговер


Особливості метафази


В результаті утворюються клітини


К-сть хромосом в клітинах


Біологічне значенняЗробіть висновок щодо особливостей мітозу і мейозу, які забезпечують сталість каріотипу і неперервність життя на Землі:


Домашнє завдання: параграф 77-83, теоретичний матеріал блога. В зошитах скласти конспект за параграфами 85,86. До 17.04 виконайте і надішліть на мою пошту практичну роботу № 16

 Узагальнення знань з теми відбудеться  12.04 та 17.04.2020р.   з 17.00 до 18.00 на онлайн-платформі На урок. Пройде у вигляді тестування. 

08.04.2020 р. та 09.04.2020 р.   з 19.00 до 20.00 пройде тестування на онлайн-платформі На урок. 

Тема:" Віруси. Віроїди. Пріони"
Напрямки вивчення:

1. Будова. Значення.

Перегляньте відео.
Вірус грипу

2. Гіпотези виникнення. Вірус імунодефіциту людини   Ознайомтеся з презентацією

3. Шляхи проникнення. 

Перегляньте відео.Тренувальний тест. Завершити речення.

1.    Вірус складається з ….
2.    Віруси відкрив……
3.    Віруси розмножуються у …..
4.    Близькими до вірусів є……
5.    Як називається гіпотеза, згідно якої віруси утворилися з клітин, які втратили свої органели…
6.    Згідно якої гіпотези віруси – ділянки спадкового матеріалу клітин, які вийшли з-під їхнього контролю….
7.    Згідно якої гіпотези віруси виникли в прадавні часи незалежно від клітини….
8.    При якому виді імунітету фагоцити і Т-лімфоцити впізнають інфіковані вірусами клітини та знищують їх…
9.    При якому виді імунітету інфікована клітина виділяє речовину – інтерферон…
10.Яким шляхом проникають в організм віруси кліщовий енцефаліт і жовта пропасниця….
11.Яким шляхом в організм проникають віруси ВІЛ та гепатит….
12.Опишіть схематично стадії життєвого циклу вірусів.
Домашнє завдання: параграф 72-76, теоретичний матеріал блога. В зошитах скласти конспект за планом:
-будова вірусу(малюнок або друкований варіант)
-життєвий цикл вірусу
-різноманітність(приклади)
 Узагальнення знань з теми відбудеться  08-09.04.2020р.   з 19.00 до 20.00 на онлайн-платформі На урок. Пройде у вигляді тестування. 


01.04.2020р.  з 19.15  до 20.00 відбудеться онлайн-тестування за матеріалами теми на онлайн-платформі На урок.

10-Б клас - не всі виконали практичну роботу :                        " Складання власного родоводу"

Завершуючи вивчення теми "Спадковість і мінливість " залишилося ознайомитися з поняттям популяційної генетики та видоутворення.
Пропоную переглянути презентацію.
В презентації підібрані матеріали для знайомства з "Популяційною генетикою людини", як однією з сучасних галузей біологічної науки.


ТЕОРІЯ. Закон "Гарді Вайнберга"  дивись тут


Цікаво знати


Формула, яка описує закон Гарді — Вайнберга, є не що інше, як перенесений на групу особин, де обов'язково є вільне схрещування, результат, який описує другий закон Менделя.Як застосовують закон Гарді — Вайнберга? Коли досліджують розподіл частот генотипів у популяції при успадкуванні аутосомно-рецесивної або аутосомно-домінантної ознаки, то за фенотипом можна точно з’ясувати кількість гомозигот за рецесивним алелем: їхній генотип визначатиме лише один варіант фенотипу. Але відрізнити гомозигот за домінантним алелем від гетерозигот за фенотипом неможливо. У такій ситуації застосувують закон Гарді — Вайнберга.Розглянемо приклад. В Україні приблизно серед 5000 людей можна знайти одну людину з фенілкетонурією (неможливість метаболізувати амінокислоту фенілаланін, що за відсутності спеціальних заходів призводить до важких порушень нервової системи). Хвороба успадкується як аутосомно-рецесивна. Потрібно визначити відсоток осіб у популяції, які є носіями патологічного рецесивного алеля (поміркуйте, навіщо взагалі визначати частоту носіїв патологічних генів у популяції). Основна проблема полягає в тому, що серед здорових осіб носіїв патологічного рецесивного алеля (вони є гетерозиготами) за фенотипом виявити неможливо. Зробити це можна, використовуючи формулу, яку описує закон Гарді — Вайнберга. Ми знаємо, що частота гетерозигот — це подвоєний добуток частот домінантного та рецесивного алелів, тобто спочатку нам потрібно знайти частоти рецесивного та домінантного алелів. Легко знаходимо частоту гомозигот за рецесивним алелем: q2 = 1/5000 = 0,0002

Відповідно частота рецесивного алеля становитиме: q = √0,0002 = 0,014

Частота домінантного алеля становитиме: P = 1 - q = 1 - 0,014 = 0,986.

Частота гетерозигот дорівнюватиме: 2pq = 2 х 0,014 х 0,986 = 0,276, або 2,76 %.

Класичний математичний запис закону Гарді — Вайнберга (але не сам закон!) справедливий виключно для аутосомних генів. Для генів, що містяться у статевих хромосомах, логіка визначення частот зустрічальності алелів і генотипів буде дещо іншою.
Цікаве завдання.

_________________________________________________________

 За допомогою різноманітних джерел інформації знайдіть приклади родоводів із близько спорідненими шлюбами (наприклад, родовід іспанського короля Карла ІІ) та проаналізуйте їх.

_________________________________________________________  

Перевірте здобуті знання . Дайте відповіді на запитання (усно).1. Які завдання стоять перед генетикою популяцій? 

2. Що таке генофонд популяції? Чим він визначається? 

3. Що таке адаптивний потенціал? Яка його генетична основа?

 4. Сформулюйте закон Гарді — Вайнберга. За яких умов він виконується? 

5. Як застосовують закон Гарді — Вайнберга в популяційній генетиці людини? 

6. Що спільного та відмінного між природними популяціями та людськими спільнотами? 

7. Що таке дрейф генів? Які його генетичні наслідки?ПоміркуйтеЧому дрейф генів меншою мірою впливає на генофонд численної популяції порівняно з нечисленною?


ВИД. ВИДОУТВОРЕННЯ.


Перегляньте відеоурок.

Домашнє завдання: параграф 68,69 теретичний матеріал блога. Узагальнення знань з теми відбудеться  01.04.2020р.   з 19.00 до 20.00 на онлайн-платформі На урок. Пройде у вигляді тестування. 

Немає коментарів:

Дописати коментар