біологія 11 -А,В класСтворити проект (один на вибір) до 18.05.2020 р.

Це може бути: бук-трейлер, презентація, буклет, скрайб, постер тощо.

Перелік тем.

1. Клонування організмів.
2. Нанотехнології в біології.
3. Трансгенні організми: за і проти.


27.04.2020р.  о 17.00 відбудеться тестування з домашнього матеріалу на онлайн-платформі На урок. 

Тема:" Селекція тварин, рослин, мікроорганізмів"

Ознайомтеся з презентацією.

Ознайомтеся з презентацією.

Тема:" Центри походження культурних рослин 
М. І. Вавілова"

Ознайомтеся з презентацією.


Домашнє завдання: вивчити параграфи 55-57 підручника, зповнити таблиці на  стор. 217, 221 підручника.


Увага!  Не всі надіслали виконану практичну роботу. Чекаю до 21.04.2020 р.

До 13.04.2020 р. необхідно виконати і надіслати на електронну пошту tetanapinaeva@gmail.com практичну роботу №3.

Нагадую! Письмова відповідь до 03.04.2020 р. (див. нижче).

07.04.2020 р. за новою темою відбудеться онлайн-тестування на платформі На урок.


Тема:" Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України"

Перегляньте презентацію.


Тема:"Концепція сталого розвитку та її значення"

Перегляньте презентацію.Тема:" Екологічна політика в Україні"

Перегляньте презентацію.

Виконайте практичну роботу.


Практична робота № 3
Тема: Оцінка екологічного стану свого регіону
Мета роботи: формувати уміння оцінювати екологічний стан території, розвивати навички проведення спостережень й аналізу впливу людини на довкілля.
Актуалізація знань: Екологічний стан регіону - це набір відомостей щодо екологічної ситуації певної території або екосистеми, яка склалася внаслідок впливу людини, в т. ч. інформація стосовно її екологічних проблем. Для оцінювання впливу на навколишнє середовище виокремлюють такі його компоненти: клімат і мікроклімат, повітряне середовище, геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.
Хід роботи
І. Оцініть природний комплекс свого регіону за планом: 1) географічне положення; 2) особливості рельєфу; 3) кліматичні особливості; 4) гідрографічні особливості; 5) особливості ґрунтів; 6) домінуючі види рослин і тварин.
ІІ. Схарактеризуйте зміни, що відбулися чи відбуваються внаслідок діяльності людини за планом: 1) зміни рельєфу (кар'єри, дамби, зсуви) ; 2) зміни водних об'єктів (забруднення, замулювання, осушування в струмках, річках, озерах); 3) характеристика змін ґрунтів (ерозія, засолення, забруднення добривами, нафтопродуктами); 4) зміни видового складу рослин (вирубування, випалювання, випасання, поява нових видів); 5) зміни видового складу тварин (масове розмноження, відстрілювання, вселення).

ІІІ. Визначте антропічні впливи (основні типи забруднення, джерела забруднення та екологічні проблеми гідросфери, атмосфери, ґрунтів та біорізноманіття). Запропонуйте способи їх розв'язування та складіть мапу екологічного стану свого регіону.


IV. Підсумки роботи.

Домашнє завдання: вивчити параграфи 52-54 підручника, виконати практичну роботу і відправити на мою ел. пошту tetanapinaeva@gmail.com. Ознайомитися з матеріалами на  стор. 208 підручника.31.03.2020р.  о 20.00 відбудеться тестування з домашнього матеріалу на онлайн-платформі На урок.  Письмову відповідь на запитання(див. д/з)  надіслати мені  до 03.04.2020р. на  ел. пошту tetanapinaeva@gmail.com

Відеоуроки для обов'язкового перегляду 

Антропічний вплив на гідросферу.


Антропічний вплив на біорізноманіття.Домашнє завдання: вивчити параграфи 49-51,в зошитах заповнити таблиці на стор. 191,199 підручника.
Письмово дати відповідь на запитання №10 на стор. 199 і відправити на мою ел. пошту tetanapinaeva@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар